Η προσθετική αποκατάσταση έχει σκοπό, ο ασθενής να μπορέσει να ξανακερδίσει την ζωή που είχε πριν τον ακρωτηριασμό. Ένας άνθρωπος που έχει υποβληθεί σε ακρωτηριασμό, μπορεί να συνεχίσει να δραστηριοποιείται με τον ίδιο τρόπο που γνώριζε και πριν την επέμβαση. Η δουλειά μας είναι ο εξοπλισμός του ασθενή με την τεχνικώς αποδεκτή πρόθεση, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει το γρηγορότερο δυνατόν στην καθημερινότητα του. Εάν ο ακρωτηριασμός προκύψει μετά από μία χρόνια πάθηση, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τον ασθενή να ανακτήσει ακόμη υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας, από αυτό που βίωνε πριν εγχειριστεί. 

  Η προσθετική αποκατάσταση διαιρείται σε δύο (2) φάσεις: τη μετεγχειρητική φάση, που είναι ο χρόνος μεταξύ της χειρουργικής επέμβασης και της εφαρμογής τεχνητού μέλους, (βεβαίως εδώ συμπεριλαμβάνεται και η απόφαση μη εφαρμογής τεχνητού μέλους), και την προσθετική φάση, η οποία αρχίζει με την κατασκευή του προσωρινού τεχνητού μέλους και διαρκεί μέχρι την παράδοση του τελικού μέλους. 

  Το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί μεταξύ του ακρωτηριασμού και της αρχικής προσθετικής εφαρμογής, είναι μεταβλητό για κάθε ασθενή. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 6 έως 8 εβδομάδων. Σε αυτό το διάστημα θεωρείται αναγκαία η συμβολή και της φυσιοθεραπευτικής αγωγής. Εφόσον έχει υποχωρήσει το οίδημα του κολοβώματος και η βάδιση του ασθενούς έχει προοδεύσει, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην κατασκευή του μόνιμου τεχνητού μέλους. Η πρόθεση κατασκευάζεται μερικώς ή ολοκληρωτικώς από την αρχή, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Αναφορικά με την καλαισθησία της πρόθεσης, μπορούμε να εφαρμόσουμε αφρώδες κοσμητικό κάλυμμα ή γάντι σιλικόνης στην απόχρωση του δέρματος του κάθε ασθενούς. 

  Στην εταιρεία μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το ποσοστό της ασφαλιστική σας κάλυψης, αλλά και το χρονικό διάστημα, μετά του οποίου δικαιούστε καινούργια κατασκευή ή επισκευή της ήδη υπάρχουσας.